Besøksadresse:

Storgt. 50

8430 Myre


Postadresse:

Boks 103

8439 Myre


76 13 44 20

dro@plaser.no

Våre ytelser


- Revisjon av løftebærere

- Tilstandsrapporter og FOU

- Rådgivning og hygienekontroll

- Veiledning og opplæring av truckførere

Våre målsetninger


- Bidra til mattrygghet gjennom kvalitetskontroller

- Gi våre oppdragsgivere best mulig service og oppfølging

- Høy kvalitet på kundeveiledning og tilbakemeldinger


Reparasjoner, desinfisering, sveising, tilstandsrapporter.

Plast-Service AS er i dag èneste godkjente bedrift i Norge som jobber med desinfisering og sveising av løftebærere i næringsmiddelindustrien. Siden oppstarten i 1988 har vi opparbeidet oss stor kunnskap innen reparasjoner, desinfisering og sveising av løftebærere. Arbeidet gjøres på næringsmiddelbedriften av erfarne fagfolk innen plastreparasjon. Tilstandsrapport utstedes etter utført arbeid.

Punkterte løftebærere kan være et stort problem i næringsmiddelindustrien, og vedlikehold er nødvendig for å ivareta god hygiene og matsikkerhet.

 

Gjennombrudd ifm fjerning av mikroorganismer i løftebærere, transportbånd og øvrige produksjonshjelpemidler i plast i næringsmiddelindustrien. Les mer

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Besøksadresse: Plast-Service AS ved Dann Roger Olsen Storgata 50 8430 Myre

Postadresse: Postboks 103 8439 Myre

E-post: dro@plaser.no

Tlf: 76134420 / 90048181

Faks: 76134421

Org. nr: 943 938 644

Administrator